SBE Sustainable Business Engineers

Sustainable Business Engineers - SBE is actief als MKB bedrijfs-engineering organisatie. Het proces om als bedrijf een positie op te bouwen, dit vast te houden en verder te groeien is lastig en vraagt afstemming van verschillende disciplines. Markt, technologie, ondernemerschap en kapitaal moeten samen komen. Met creativiteit, inzicht, gevoel voor de verschillende belangen, goede timing en strategie kunnen deze processen succesvol en snel(ler) doorlopen worden. Dit is wat SBE doet. Voor eigen participaties en voor derden.
De bedrijfs-engineering pijlers van SBE zijn:

Alle bedrijfs (ontwikkelings)trajecten en participaties zijn erop gericht een bedrijf naar een volgende fase te brengen. Een duurzaam karakter in de zin van lange termijn stabiliteit staat centraal.
Jonge (start-up) bedrijven moeten een positie opbouwen in de markt. Een idee of een technologie is nog geen product en een product is geen garantie voor een succesvol bedrijf.
Gevestigde MKB bedrijven hebben vaak de potentie door te groeien, maar een grote groei betekent een andere dynamiek en een andere samenhang van focus, prioriteiten en activiteiten. Organisatie en management moet op elkaar afgestemd zijn. Elke fase van de onderneming stelt specifieke eisen aan de management capaciteiten, samenstelling en prioriteit.

SBE is sterk om in deze dynamische fases strategisch en doelbewust stappen te maken. Vanuit eigen kracht en vanuit het netwerk. Praktijkervaring vanuit de ondernemer én vanuit de investeerder heeft ons sterk gemaakt.
SBE werkt dan ook met en voor ondernemers en investeerders.
 
We ondernemen en investeren zelf

We helpen ondernemers hun bedrijf succesvol  naar een volgende fase te brengen

We helpen investeerders aan een goed renderende portfolio